Informatie‎ > ‎

Aanmelden en uitgifte

Voor de volgende postcodes is locatie Overvecht het uitgiftepunt:

3561; 3562; 3563; 3564; 3566; 3571.

Wanneer uw postcode hier niet bij staat, kunt u hier uw uitgiftepunt opzoeken.   

Aanmelden
Aanmelden kan direct en door iedereen, telefonisch of via de mail bij de coördinatoren van ons uitgiftepunt. De voorwaarde bij aanmelding is dat er inzicht wordt gegeven in de financiële huishouding. Dit kan worden gedaan op het aanmeldformulier. Het aanvraagformulier kunt u naar ons mail adres sturen: info@voedselbankovervecht.nl. Hier krijgt u dan zo spoedig mogelijk antwoord op. 

Voorwaarden
Voedselbank Utrecht richt zich op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Om deel te kunnen nemen aan het project gelden wel bepaalde criteria. Deze vindt u hier.

Uitgifte
Voedselbank Utrecht biedt noodhulp in de vorm van gratis voedsel. De inhoud van de pakketten verschilt per week, dit is afhankelijk van het aanbod van de leveranciers. De uitgiftepunten dienen tevens als ontmoetingsplek en worden gedraaid door vrijwilligers uit de buurt. Tijd en aandacht voor de deelnemers zijn centrale punten in de benaderingswijze van de vrijwilligers. Vrijwilligers schenken koffie en thee, er is tijd en ruimte voor een praatje.

De pakketten dienen persoonlijk te worden afgehaald binnen de openingstijden op de dag van uitgifte. Periodiek wordt gekeken of de hulp nog steeds noodzakelijk is, dit wordt gedaan door middel van een financiële controle met iemand van de Sociaal Juridische Dienstverlening. Deze gesprekken worden ingepland en vinden plaats tijdens de uitgifte.

Uitgiftedag: Donderdag
Adres: Jeanne d'Arcdreef 1, 3561 SB Utrecht
Op de hoek Jeanne d'Arcdreef/Berezinadreef, in het oude schooltje.
Tijdstip uitgifte: 14:00-15:30

Privacy
Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van de deelnemers. De gegevens mogen wij derhalve niet aan anderen ter beschikking stellen of ter inzage geven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, is verplicht zich hier strikt aan te houden. De gegevens dienen uitsluitend om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van m.n. sponsors wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.

Vragen over aanmelding? Stuur dan een e-mail naar info@voedselbankovervecht.nl of bel ons op 06 408 91 079.